Bestanden aanleveren watersnijden

Door op een juiste manier uw bestanden aan te leveren, kunnen wij deze bestanden makkelijk en snel importeren 
in onze software. Op deze manier bespaart u op orderverwerkingskosten. Het is belangrijk om altijd een pdf bestand 
ter controle mee te sturen.

 Watersnijden / Lasersnijden:

  • Lever uw tekening aan in schaal 1:1
  • Lever alleen de te snijden contouren aan in de dxf-file
  • Verwijder in uw dxf-file alle bematingen, zetlijnen, hartlijnen etc.
  • Probeer in uw tekening zoveel mogelijk gebruik te maken van radii op de hoeken (0,1 x plaatdikte)
  • Er mogen zich géén splines of "blokken"  (Blokken zijn geclusterde lijnen in een tekenprogramma) in een dxf-file bevinden, deze worden niet herkend door de snij-software
  • Er mogen zich géén open contouren bevinden in een dxf-file.
    Dxf-files mogen geen dubbele contourlijnen bevatten, anders worden deze lijnen meerdere malen gesneden

Als het te snijden product een lasersnijfolie bevat, zoals bij gecoat, geslepen, geborsteld of BA-plaat, moet deze getekend zijn met de folie op de bovenzijde van de plaat, daar waar de waterstraal het snijrooster kruist, kunnen bij zachtere materialen verkleuringen of lichte beschadigingen aan de onderzijde ontstaan en gepolitoerd en gepolijst aluminium kan door (snij)water eveneens verkleuren.
Als er zich tapgaten in een te snijden product bevinden, moeten hiervan de boordiameters getekend worden.
Lever de dxf files als mono-dxf-files (één onderdeel per dxf-file)

Uiteraard hebben wij ook de kennis en de middelen om uw bestanden aan te passen tot een geschikte file voor onze software, eventueel goede pdf- ai. of eps bestanden zouden we kunnen omzetten naar dxf.
In alle gevallen blijft opdrachtgever verantwoordelijk voor de tekening.
Aangeleverde plaatuitslagen in dxf formaat worden direct zonder controle geïmporteerd in de cam software.
Fouten in de aangeleverde bestanden verschaling etc. vallen buiten onze verantwoordelijkheid.